Projekt współfinansowany - informacja

Dotacje na InnowacjeProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu B2B w firmie "BOBA' M. Boba, A. Guliński sp.j.
w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi


Nazwa Działania:
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Całkowita wartość projektu: 327 860,00 zł


Beneficjent: BOBA sp.j.

Zapytania ofertowe w ramach realizowanego projektu "Wdrożenie systemu B2B w firmie "BOBA' M. Boba, A. Guliński sp.j.
w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi":

Zapytanie ofertowe nr 1 >
Zapytanie ofertowe nr 2 >
Zapytanie ofertowe nr 3 >
Zapytanie ofertowe nr 4 >
Zapytanie ofertowe nr 5 >
Zapytanie ofertowe nr 6 >
Zapytanie ofertowe nr 7 >
Zapytanie ofertowe nr 8 >
Zapytanie ofertowe nr 9 >
Zapytanie ofertowe nr 10 >
Zapytanie ofertowe nr 11 >
Zapytanie ofertowe nr 11 - załącznik >

Protokoły wyborów ofertenta:

Protokół wyboru oferty nr 1 >
Protokół wyboru oferty nr 2 >
Protokół wyboru oferty nr 3 >
Protokół wyboru oferty nr 4 >
Protokół wyboru oferty nr 5 >
Protokół wyboru oferty nr 6 >
Protokół wyboru oferty nr 7 >
Protokół wyboru oferty nr 8 >
Protokół wyboru oferty nr 9 >
Protokół wyboru oferty nr 10 >
Protokół wyboru oferty nr 11 >